Dokumenty

Zverejnené zmluvy

Zmluva o balíkovom účte (PDF; 134 kB)

Zmluva o Elektronickej službe Business24 (PDF; 101 kB)

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne (PDF; 8419 kB)

Zmluva o umeleckom výkone (PDF; 518 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 236 kB)

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 64 kB)

Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 32 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 159 kB)

ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov (PDF; 143 kB)

Hromadná licenčná zmluva na rok 2018 (PDF; 326 kB)

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 99/2013 (PDF; 49 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2018 (PDF; 326 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 (PDF; 2,4 MB)

Zmluva o vedení účtovníctva (PDF, 980 kB)

Doklad o registrácii o veterinárnej starostlivosti (PDF; 0,39 MB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017

Hromadná licenčná zmluva na rok 2017 (PDF; 4 534 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov (PDF; 3 334 kB)

Zmluva o pôžičke (PDF; 121 kB)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu (PDF; 599 kB)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2022 (PDF; 121 kB)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu 2022 (PDF; 852 kB)

 

Zverejnené faktúry 2024

 

Č.faktúry . Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ . Adresa . IČO Fakt.suma
240113   9.1.2024   servis   Verity Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 47,52
2024000017   15.1.2024   prenájom areálu   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 1,26
2758676258   26.01.2024   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
7141837111   31.1.2024   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 73,56
240100001   31.1.2024   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky   52246906 100,00
2402008   07.02.2024   vstupenky   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 36
2024000018   15.2.2024   prenájom techniky   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 20,00
2024000019   15.2.2024   prenájom techniky   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 10,00
2024000101   15.2.2024   kom.odpad   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 84,24
240100002   29.2.2024   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky   52246906 100,00
2767857123   26.03.2024   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
7141856130   31.3.2024   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 73,57
240100004   31.3.2024   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky   52246906 100,00
2404020   03.04.2024   vstupenky   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 36
OF10/2024   04.04.2024   školenie   SČK územný spolok   Žerotínova bašta 1, Nové Zámky   00415995 690,00
241120795   04.04.2024   materiál   PARAPETROL a.s.   Štefánikova 15, Nitra   36526606 283,31
2241823   16.04.2024   chrbticová doska   VMBal s.r.o.   Na Svobodě 3152/80, Ostrava   27774821 197,40
202401387   16.04.2024   vrecká   Agama PRO s.r.o.   Vršava 1492, Zlín   07039034 51,55
2772452440   26.04.2024   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
240100005   30.4.2024   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky   52246906 100,00
7181409167   30.4.2024   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,37
240413   30.04.2024   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 144,00
7543785534   07.05.2024   posudok   Regionálny úrad verejného zdravotníctva   Nové Zámky   25,00
240025   09.05.2024   služby   Webfinity, s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 90,00
001274   13.05.2024   vírivka   SAUNA WORLD, s.r.o.   Racianska 88B, Bratislava   53906527 3748,00
240501   15.05.2024   reklama   filpo s.r.o.   Vlčanská 5, Šaľa   46956115 201,60
24-002422   23.05.2024   analýzy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice   53248376 408,00
2777053922   26.05.2024   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
20240149   28.05.2024   chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1386,72
2124011636   28.05.2024   doména   INTERNET CZ, a.s.   Ktíš 2, Ktíš   26043319 11,90
81430084   30.5.2024   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 1 513,34
240100006   31.5.2024   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky   52246906 100,00
7181419940   31.4.2024   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 141,53
248210051   3.6.2024   stav.materiál   PARAPETROL a.s.   Štefánikova 15, Nitra   36526606 971,06
2024086   3.6.2024   reklama   Mestská televízia Trnava, s.r.o.   Hlavná 1, Trnava   36219681 390,00
20240055   5.6.2024   reklamné služby   Novocentrum Nové Zámky a.s.   Hlavné námestie 7, Nové Zámky   34142495 768,00
2024000373   15.6.2024   prenájom priestorov   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 120,00
2406027   17.06.2024   tlač   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 191,70
2781656256   26.06.2024   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
24054   1.7.2024   reklamné služby   3M média, s.r.o.   Dolné Hony 3, Nitra   47173271 300,00
17/24   1.7.2024   služby   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 50,00

Zverejnené faktúry 2023

 

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ . Adresa . IČO Fakt.suma
230301 1.3.2023   servis   Verity Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 130,8
7131875338 5.3.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 76,79
2023000159 29.3.2023   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 60,00
2023000208 21.3.2023   kom.odpad   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 84,24
2713385731 26.3.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
230322 28.3.2023   servis   Verity Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 57,6
7171389736 4.4.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 86,65
2023048 4.4.2023   právne služby   Mgr. Zsolt Ördögh   Turecká 36 Nové Zámky   42253951 130,6
20230026 19.4.2023   materiál   NIZO-stavebniny s.r.o.   Železničná 1105, Tešedíkovo   47580445 1000,5
2708761087 26.2.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
20230107 25.4.2023   materiál   AJMEX spol. s r.o.   Matúškovo 858   52234576 4 885,92
2023110856 25.4.2023   postreky   Lacnepostreky s.r.o.   Malokrasňanská 8, Bratislava   51474751 609,55
2717923928 26.4.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
7122100551 4.5.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 82,1
20230015 11.5.2023   oprava podlahy   Mikamont s.r.o.   Matúškovo 896,   50788680 7472
3/2023 11.5.2023   mur.práce   Imrich Máčik   G.L.Svobodu 13, Šaľa   34760211 1000
23771287 21.4.2023   koberec   Interiér Invest, s.r.o.   Kukučínova 23, Košice   36190381 1378,8
81420086 23.5.2023   nápoje   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 1645,68
KT-23-002533 25.5.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 297,6
2300113 24.5.2023   materiál   Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.   Gúgska 49, Nove Zamky   45630739 546,93
2305073 30.5.2023   vstupenky   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 135
7131907931 4.6.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 267,43
2303692 23.5.2023   materiál   WEOPACK s.r.o.   Drevárska 23, Pezinok   52165531 52,9
20230141 29.5.2023   chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   46949836 1483,44
321300188 24.5.2023   sieťky   MASTER SPORT s.r.o.   Provozní 5560/1b, Ostrava   27792064 45,34
SK2023/06/41 1.6.2023   tester káblov   NOVEX PLUS, s.r.o.   Husova 286, Třinec   28596943 20,66
2300115 30.5.2023   farby   Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.   Gúgska 49, Nove Zamky   45630739 93,24
2722450798 26.5.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
7022300948 2.6.2023   inzercia   DUEL - PRESS, s.r.o.   Bajkalská 19/B, Bratislava   35722517 180
23-002983 14.6.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270
2923005189 29.5.2023   plachta   PROTECO náradie s.r.o.   Lipová 4, Dunajská Lužná   50635875 11,38
2123011930 25.5.2023   doména   INTERNET CZ, a.s.   Ktiš 2   26043319 11,9
2726925505 26.6.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
2306075 30.6.2023   vstupenky   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 135
2000054355 29.6.2023   lehátka   OBI Slovakia s.r.o   Hodonínska 25, Bratislava   48258946 405,7
20230183 28.6.2023   chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   46949836 706,2
482846588 4.7.2023   zv.technika   Alza.cz a.s.         708,3
7151646347 30.6.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 1054,32
23024 11.7.2023   video   3M media, s.r.o.   Dolné Hony 3, Nitra   47173271 325
23-003597 12.7.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270
623104 13.7.2023   vstupenky   ZPK v SR   Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš   31268251 40
623107 13.7.2023   členské   ZPK v SR   Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš   31268251 20
20230201 12.7.2023   chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   46949836 2485,68
20230978 14.6.2023   nerez príslušenstvo   COOP Servis spol. s r.o.   Považská 18, Nové Zámky   655180 8400
2023000431 13.6.2023   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 60
2306003 30.6.2023   stav.materiál   Ján Konček   Mederská 36, Nové Zámky   43634711 277,87
2305004 31.5.2023   stav.materiál   Ján Konček   Mederská 36, Nové Zámky   43634711 2192,7
20232054 14.7.2023   služby PZS   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 106,6
2307020 18.7.2023   vstupenky   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 9
230034 30.6.2023   drogéria   MIREN s.r.o.   Župná 810/18, Starý Tekov   46779230 748,92
2023132 14.7.2023   služby tel.   Mestská televízia Trnava, s.r.o.   Hlavná 1, Trnava   36219681 495,6
20230664 13.7.2023   vývoz odp.vody   Obecné služby Tvrdošovce s.r.o.   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   46949836 180
2731417179 26.7.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
23-003881 26.7.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270
23028 26.7.2023   reklamné služby   3M media, s.r.o.   Dolné Hony 3, Nitra   47173271 200
230033 31.7.2023   webslužby   Webfinity s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 121
2307040 31.7.2023   plagát   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 100,8
23-004104 9.8.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 90,00
202302235 15.8.2023   stan   MUTTON s.r.o.   Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš   36656020 345,00
23-004229 16.8.2023   testy   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376  180,00
2749532193 26.11.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
230100011 30.11.2023   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
7103948955 30.11.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 114,29
251/2023 7.12.2023   kom.práce   Nagy Kominárstvo, s.r.o.   1.mája 3, Šaľa   48316261 30,00
2023002046 12.12.2023   fólia   TERCOPLAST, s.r.o.   Zátišie 1, Bratislava   35749296 32,12
20234024 13.12.2023   elektrina   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 8,2
2023000757 15.12.2023   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   309338 60,00
2754098357 26.12.2023   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2
7112510008 31.12.2023   elektrina   ZSE Energia, a. s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 108,97

Zverejnené faktúry 2022

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ . Adresa . IČO Fakt.suma
2022000016 14.01.2022   prenájom   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 1,09
2649250419 26.01.2022   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
2022000179 15.03.2022   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 60,00
2022000195 29.03.2022   prenájom techniky   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 20,00
220124 24.01.2022   ročný popl.   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 47,95
2022000196 29.03.2022   prenájom techniky   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 20,00
7230804162 28.02.2022   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 68,16
7191077494 31.03.2022   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 69,76
2022000257 13.04.2022   vývoz kom.odpadu   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 84,24
7121992625 30.04.2022   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,06
20220035 12.05.2022   materiál   NIZO - stavebniny s.r.o.   Železničná 1105, Tešedíkovo   47580445 995,20
KT-22-002366 18.05.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
KT-22-002478 20.05.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 117,60
2667855306 26.05.2022   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
2122011663 26.05.2022   doména   INTERNET CZ, a.s.   Ktíš 2, ČR   26043319 11,90
20220162 30.05.2022   bazénová chémia   ATINI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1265,64
8/2022 30.05.2022   farby, laky   Lancz Ondrej   Nám.Sv. štefana 5, Tvrdošovce   34584650 1166,85
220014 31.05.2022   čist.prostr.   MIREN s.r.o.   Vyšné nad Hronom, Dolná Seč   46779230 618,49
220100005 31.05.2022   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2205088 31.05.2022   grafické práce a tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 993,60
220521 31.05.2022   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 138,11
7112312940 31.05.2022   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 88,79
81410107 02.06.2022   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 916,49
10060916 06.06.2022   tester   B-commerce Group s.r.o.   Duklianska 16, Bardejov   52693651 70,32
22/22 13.06.2022   práce   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 95,00
2022000440 14.06.2022   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   00309338 60,00
2206032 15.06.2022   zástavy   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 225,60
20220365 17.06.2022   vývoz odp.vody   Obecné služby Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   43903959 45,00
20225 22.06.2022   reklamné služby   Nitrička média s.r.o.   Mostná 29, Nitra   44803401 240,00
2022S10030 24.06.2022   tovar   madplant group s.r.o.   Svornosti 43, Nové Zámky   44494041 64,80
KT-22-003280 27.06.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
2672583249 26.06.2022   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
220100006 30.06.2022   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2206082 30.06.2022   grafické práce a tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 149,75
7103716962 30.06.2022   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 704,04
220230 06.07.2022   šablóna   Silvia Kálaziová, ART   Devínska 20, Nové Zámky   30391369 84,00
KT-22-003482 06.07.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
20222037 06.07.2022   zdrav.služby   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 47,60
22020 07.07.2022   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 200,00
KT-22-003560 12.07.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 57,60
20220393 13.07.2022   vývoz odp.vody   Obecné služby Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   43903959 45,00
22028 18.07.2022   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 200,00
KT-22-003734 20.07.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
7022101350 21.07.2022   reklama   DUEL-PRESS, s.r.o.   Bajkalská 19/B, Bratislava   35722517 120,00
31301/2022 21.07.2022   reklama   Slevomat.cz, s.r.o.   Mýtna 48, Bratislava   46031103 22,08
KT-22-003852 25.07.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
22166 08.08.2022   party stan   A-TATRA COLOR spol. s r.o.   Hlavná 291, Zuberec   43801366 2740,00
22051 29.07.2022   webslužby   Webfinity, s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 164,00
7151544910 31.07.2022   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 888,73
KT-22-004028 02.08.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
KT-22-004263 15.08.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
2208023 23.08.2022   grafické práce a tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 9,00
2208019 09.08.2022   rekl.predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 690,96
20220479 28.08.2022   vývoz odp.vody   Obecné služby Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56   43903959 45,00
2681848615 26.08.2022   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,00
KT-22-004598 30.08.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
KT-22-004759 09.09.2022   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 136,80
8271102442 27.09.2022   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 484,75
7112359027 30.09.2022   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 174,48
20222037 03.10.2022   zdrav.služby   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 153,00

Zverejnené faktúry 2021

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
0233840354 26.01.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
2603011674 26.03.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
0233840354 26.04.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
7200945970 04.05.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 117,95
7230779240 02.06.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 67,64
2100118 02.06.2021   materiál   Ladislav Lačný - Maliarstvo s.r.o.   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 713,79
KT-21-002656 17.06.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
2021000425 07.06.2021   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
210605 09.06.2021   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 144,00
20210193 21.06.2021   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1130,16
210616 22.06.2021   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 83,13
KT-21-002744 22.06.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 117,60
KT-21-002827 24.06.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 60,00
81400036 24.06.2021   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 1009,96
0233840354 26.06.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
2107013 07.07.2021   grafické práce a tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 155,28
2107025 09.07.2021   výlep okien   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 319,20
7022101111 09.07.2021   inzercia   DUEL - PRESS, s. r.o.   Bajkalská 19/B, Bratislava   35722517 120,00
7181125704 30.06.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 227,80
2107010 09.07.2021   deratizácia   SANOVET, s.r.o.   Krížna 13, Nové Zámky   46949836 151,80
24/21 12.07.2021   práce   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 40,00
2621324843 26.07.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,74
KT-21-003499 27.07.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 21,60
20212098 27.07.2021   analýza   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 47,60
20210247 27.07.2021   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 999,00
2107059 28.07.2021   tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 15,00
7181131976 31.07.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 770,92
200064 01.08.2021   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 108,00
KT-21-003606 02.08.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
KT-21-003851 18.08.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 270,00
KT-21-003847 18.08.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 143,76
81400139 19.08.2021   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 -320,00
81400036 19.08.2021   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 1708,70
213129 23.08.2021   filter   INFRASAUNAEUROPE, s.r.o.   Bancíkovej 1/A, Bratislava   46307401 104,99
81400147 25.08.2021   tovar   Veľkoobchod DRINK s.r.o.   Pri skladoch 3, Nové Zámky   53366395 -480,00
2621324843 26.08.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,77
200072 01.09.2021   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 35,00
KT-21-004141 02.09.2021   analýza   Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.   Robotnícka 36, Turčianske Teplice   53248376 136,80
210902 02.09.2021   kamerový systém   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 724,84
2109003 02.09.2021   prezent.predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 720,48
2109002 02.09.2021   prez.predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 1 710,00
2109004 02.09.2021   prez.predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 1317,00
2109005 02.09.2021   tlač   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 63,18
210831 09.09.2021   popl.správa VPN   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 47,88
20210906 11.09.2021   vystúpenie skupiny   Varjos, občianske združenie   Hlavná 127/11, Štúrovo   51241579 450,00
2021000586 14.09.2021   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
30/21 28.09.2021   práce   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 40,00
8170063133 28.09.2021   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 -883,72
0233840354 26.09.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
7191035936 30.09.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 134,41
20213018 30.09.2021   prac.zdrav.služba   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 139,40
2635240316 26.09.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
210029 12.11.2021   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 69,60
7210897823 30.11.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 76,25
210100017 30.11.2021   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
50/21 12.07.2021   práce   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 52,00
2021000734 03.12.2021   odvoz odp.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 84,24
2021000758 07.12.2021   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
144/2021 07.12.2021   revízia komínov   Nagy František   1.mája 3, Šaľa   34452214 30,00
20214032 14.12.2021   prac.zdrav.služba   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 61,20
210100017 31.12.2021   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
7230890680 31.12.2021   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 68,38
0233840354 26.12.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00

 

Zverejnené faktúry 2020

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
0233840354 09.01.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 45,00
2020000014 14.01.2020   prenájom   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 1,04
20190593 14.01.2020   prac.zdrav.služba   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 13,60
7230758960 31.01.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 76,58
2542183847 26.02.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,00
7220811317 29.02.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 71,65
2020000216 13.03.2020   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
2000106 30.04.2020   čist.prostr.   Ladislav Lačný Maliarstvo Lačný s.r.o.   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 686,05
7220814073 30.04.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 69,13
2120012020 26.05.2020   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28
7103267220 31.05.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 70,70
200615 11.06.2020   SW Pohoda   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 288,00
2020000464 11.06.2020   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
2006015 01.07.2020   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 18,00
M10-160620-0534 16.06.2020   záv.stanovisko   Reg.úrad verejného zdravotníctva   Nové Zámky      25,00
81420083 23.06.2020   alko-nealko   Angelika Bagóčiová - DRINK   Česká 2/23, Komárno   40852539 776,92
2020103204 23.06.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 117,60
2020103308 25.06.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
42020275 23.06.2020   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1096,98
2560974695 26.06.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,30
2007001 01.07.2020   firemné zástavy   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 103,20
7240696559 02.07.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 162,96
2007009 16.07.2020   banner, vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 309,00
2020103754 13.07.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
2007039 20.07.2020   tlač vstupeniek   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 18,00
M10-210720-0246 21.07.2020   záv.stanovisko   Reg.úrad verejného zdravotníctva   Nové Zámky     25,00
20201068  21.07.2020   výrobník ľad.drte   COOP Servis spol. s r.o.   Považská 18, Nové Zámky   00655180 1740,00
42020312 23.07.2020   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1032,18
2565669146 23.07.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,66
200056 01.08.2020   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 108,00
2020104199 03.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
7230765796 04.08.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 704,93
200804 12.08.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 51,40
2008002 18.08.2020   deratizácia   SANOVET s.r.o.   Krížna 13, Nové Zámky   34126503 228,00
2570419833 23.08.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,48
2020104625 24.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
2020104689 25.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 68,40
2020104796 27.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
200069 01.09.2020   GDPR modul   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 35,00
200902 04.09.2020   eKasa popl.   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 47,88
2010268116 09.09.2020   prenájom   Poľnohospodárske družstvo   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 1800,00
2020000619 10.09.2020   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
7181084688 31.08.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 749,24
2542183847 26.09.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,74
7230768898 30.09.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,16
200059 20.10.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 57,60
201018 26.10.2020   eKasa servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 144,00
201019 26.10.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 213,60
7200936262 30.11.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 159,85
132/2020 30.11.2020   režijné náklady   Nagy František   1.mája 3, Šaľa   komin.práce 30,00
2020000800 09.12.2020   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00

Zverejnené faktúry 2019

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
1905064 27.05.2019   tlač vstupeniek   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 45,00
42019200 27.05.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1095,12
1905079 31.05.2019   propagačné predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 306,00
191093 03.06.2019   náhr.diely   INFRASAUNA EUROPE s.r.o.   Bancikovej 1A, Bratislava   46307401 40,01
2119012484 04.06.2019   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28
1906009 05.06.2019   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 77,40
20190061 06.06.2019   rekl.spot   NOVOCENTRUM Nové Zámky s.r.o.   Hlavné nám. 7, Nové Zámky   34142495 360,00
2019000347 06.06.2019   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
20191943 12.06.2019   rekl.plocha   ISPA, s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 240,00
42019227 14.06.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1039,80
201900175 17.06.2019   fotometer   MOSTPOOLS s.r.o.   Matuškova 18, Košice   45557641 204,00
20192003 18.06.2019   tlač   ISPA, s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 48,00
2019106491 03.07.2019   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
7111826906 03.07.2019   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 448,26
190709 08.07.2019   eKasa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 240,00
42019279 17.07.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 998,86
20192509 18.07.2019   propagácia   ISPA s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava    31328717 240,00
19234 19.07.2019   infotabuľky   Silvia Kálaziová, ART   Devínska 20, Nové Zámky   30391369 120,00
2019107194 23.07.2019   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
190067 15.07.2019   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 108,00
2509577834 26.07.2019   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270  8,20
20190179 28.07.2019   služby zdrav.star.   MEDIRESC s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 44,20
2019107772 05.08.2019   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
19049 05.08.2019   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 420,00
1908004 05.08.2019   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava    36245313  118,08
42019321 13.08.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1677,00
190807 14.08.2019   eKASA   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 94,68
190100005 15.08.2019   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2019108208 16.08.2019   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
81490298 21.08.2019   alko-nealko   Angelika Bagóčiová - DRINK   Česká 2/23, Komárno   40852539 4349,23
1908046 23.08.2019   propagačný mat.   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 400,00
19026 26.08.2019   DJ   Lstar spol. s r.o.   Jánošíkova 17/670 Nesvady   46070818 660,00
2019096 25.9.2019   právne služby   Mgr. Zsolt Ördögh advokát   Tureck8 36, Nové Zámky   42253951 150,00
191080278 08.10.2019   prenájom   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 1800,00
191109 07.11.2019   upgrade eKasa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 488,40
191101894 21.11.2019   kom.odpad   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 65,00
190100013 15.12.2019   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2019000648 17.12.2019   záloha na rež.n.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
7220808641 31.12.2019   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 71,99
190100015 31.12.2019   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00

Zverejnené faktúry 2018

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
7360017890 05.1.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,62 €
2018000071 22.1.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 1,01 €
20180002 24.1.2018   oklady, dlažba   Monika Vanyová Laguna   Železničná 22, Tvrdošovce   50324586 815,18 €
2428322911 26.1.2018   telekom.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,06 €
180128 30.1.2018   šachovnica   Miroslav Pálka   Novomeského 114, Senica   30977312 511,00 €
7190881533 31.1.2018   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 78,33 €
1800105 1.2.2018   tlakomer   ELROMED s.r.o.   Mládeže 2354/32, Poprad   46200681 30,10 €
18FVP0223 26.2.2018   servis ERP   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 170,00 €
7190885673 5.3.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 74,78 €
2018000188 7.3.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2446124341 26.5.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,82 €
2018104596 22.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 90,00 €
2018104626 22.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 117,60 €
1800135 22.5.2018   farby   Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný, s.r.o.   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 652,54 €
42018200 23.5.2018   baz.chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1101,24 €
2018104864 29.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
71000008 30.5.2018   koberec   SALESIANER MIETTEX s.r.o.   Panónska 3943, Bratislava   31388914 116,64 €
37180954019 31.5.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 89,10 €
10/2018 13.6.2018   eduk.plavčík   RESCUEINTERNATIONAL-EU   Kuzmányho 330/5, B.Bystrica   42396379 390,00 €
3618061099 11.6.2018   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28 €
627075060 12.6.2018   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 100,00 €
2450569166 26.6.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 8,14 €
18VOK00080 29.5.2018   plast.okná   Starbec s.r.o.   Dolná 38, Tvrdošovce   34118292 726,10 €
181380406 01.06.2018   tovar   PD Tvrdošovce   Szechényiho 10, Tvrdošovce   00199524 435,60 €
18FV06027 08.06.2018   vstupné   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 165,00 €
18FV06033 11.06.2018   zástavy   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 170,40 €
1182842 13.06.2018   plagáty   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   46949836 24,00 €
1182538 13.06.2018   prenájom rekl.pl.   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   46949836 120,00 €
2018000344 13.06.2018   prenájom   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2018106089 25.06.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2181116509 19.06.2018   licencia   SOZA   Rastislavova 3, Bratislava   00178454 132,80 €
181080366 26.06.2018   práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 48,00 €
7190904769 06.07.2018   elektrina   ZSE Energia   Čulenova 6, Bratislava   36677281 425,16 €
42018271 02.07.2018   baz.chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 976,20 €
2018106466 3.07.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
201810405 9.7.2018   služby PZS   MEDIRESC s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 51,00 €
20180070 11.07.2018   reklamný spot   Novocentrum N.Z. a.s.   Hlavné nám. 7, Nové Zámky   34142495 360,00 €
627076382 12.7.2018   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 100,00 €
181080405 18.7.2018   práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 30,00 €
1183039 16.7.2018   rekl.plochy   ISPA, spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 120,00 €
2018106665 10.7.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2018107195 25.7.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
42018308 27.7.2018   bazén.chémia   ATANI s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1063,56 €
2455014331 26.7.2018   tel.popl.   Orange a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 9,83 €
180061 29.7.2018   webhosting   Webfinity s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 60,00 €
180060 25.7.2018   archivácia   Webfinity s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 48,00 €
1183384 25.7.2018   tlač   ISPA, spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 24,00 €
181080424 02.8.2018   iné práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 60,00 €
7200875785 03.8.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 568,79 €
1808033 16.8.2018   rekl.predmety   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 486,45 €
1/2018 4.8.2018   program - joga   Anaháta štúdio o.z.   Nové Zámky   51688476 120,00 €
092018 4.8.2018   sviečky   OZ SFT2013   Železničná 65, Tvrdošovce   42334977 27,00 €
2018107780 8.8.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
20181519 13.8.2018   klimatizácia   COOP Servis spol. s r.o.   Považská 18, Nové Zámky   46949836 1432,32 €
18068 14.8.2018   reklama   3M media, s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 360,00 €
1183522 14.8.2018   rekl.plochy   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 120,00 €
180100609 24.8.2018   colné konanie   Eurospedit SK s.r.o.   Kožušnícka 391/3, Bratislava   47062711 34,43 €
20180803 25.8.2018   predstavenie   Klub voľného času Dolné Saliby   Dolné Saliby 508   37835637 700,00 €
2459474998 26.8.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 13,80 €
2018127 27.8.2018   DJ   Z and D s.r.o.   Sládkovičova 47, Tvrdošovce   50578286 250,00 €
1808063 31.8.2018   leták   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 384,00 €
1808067 31.8.2018   fólia   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 1 183,20 €
180079 1.9.2018   GDPR modul   Webfinity, s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 35,00 €
181080486 3.9.2018   iné práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   36245313 60,00 €
7210827400 4.9.2018   el.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 669,45 €
11/2018 4.9.2018   foto a videoslužby   VIDEO-FOTO Imrich Mészáros   Dolná 45, Tvrdošovce   30390907 370,00 €
2018000513 7.9.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
181080534 19.09.2018   iné služby   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 30,00 €
2463988436 26.9.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,69 €
7220786721 30.9.2018   el.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 237,96 €
1801009842 17.10.2018   nábytok   DEKORHOME.CZ / INPOSTELE.CZ   Jesenická 513, Dolní Jirčany   74917188 1096,84 €
181023 18.10.2018   pokladňa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 45,38 €
24684880279 26.10.2018   tel.popl.   ORANGE Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,26 €
20180488 28.10.2018   služby PZS   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 170,00 €
39/18 31.10.2018   služby   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 45,00 €

Zverejnené faktúry 2017

Č.faktúry Dátum vyst.   Popis   Dodávateľ   Adresa   IČO Fakt.suma
8770014249 31.1.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 905,09 €
2017000081 6. 3. 2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  1,01 €
2017000080 6. 3. 2017   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 60 €
2017000084 7. 3. 2017   spotreba ener.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  485,80 €
7190824273 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 0,76 €
7102635509 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,62 €
170074 16. 3. 2017   servis ERP   VERITY computer   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 156,60 €
1712101894 10.3.2017   popl.odpady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 65,00 €
8770048678 28.4.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 49,26 €
170008 2.5.2017   dlažba   M.Vanyová Lagúna   Železničná 22, Tvrdošovce   50324586 3792,50 €
2017000167 19.5.2017   bazénová chém.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 1109,28 €
1700135 19.5.2017   farby   Maliarstvo Lačný   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
2017104346 25.5.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 387,60 €
170060 31.5.2017   gr.návrh billboard   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 50,00 €
233840354 31.5.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,53 €
1700135 19.5.2017   farby, laky   Ladislav Lačný - Maliarstvo   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
1700294 17.5.2017   zástavy   Korund desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 170,40 €
7102683943 4.6.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,40 €
2017649 2.6.2017   balóny, helium   F.Malcho LUKY MM   Golianova 46, Nitra   36935981 39,90 €
17003 6.6.2017   montážne práce   Dušan Borbély   Majakovského 13, Tvrdošovce   45297436 630,00 €
172967 1.6.2017   reklama billboard   euroAWK s.r.o.   Brečtanová 2, Bratislava   35808683 120,00 €
2017/003 1.6.2017   vŕtanie studní   HDsatTV s.r.o.   Jelenec 644   45981256 2165,20 €
2017105098 12.6.2017   analýzy vody   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2017000196 20.6.2017   bazénová chémia   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 1063,68 €
2017000186 12.6.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2171119459 13.6.2017   autorská odmena   SOZA   Rastislavova 3, Bratislava   00178454  132,80 €
3617053052 29.5.2017   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28 €
170033 20.6.2017   hyg.a čist.prostr.   MIREN s.r.o.   Vyšné nad Hronom   46779230 402,62 €
2017105801 29.6.2017   analýza vody   EUROFINS BEL/Novaman   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00 €
1700419 29.6.2017   leták   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 336,00 €
20173001 3.7.02017   slnečné plachty   Norbert Gaál - ÁKON   Pod záhradami 25, Ohrady   40284590 3487,00 €
233840356 3.7.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 6, Bratislava   35697270 1,62 €
170229 16.8.2017   adaptér   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 20,00 €
5117080016 17.8.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 351,56 €
17101 23.8.2017   reklamny spot   Nitrička media s.r.o.   Mostná 29, Nitra   44803401 252,00 €
2017107757 25.8.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky    31329209  180 €
233840354 30.8.2017   tel. poplatky   Orange Slovensko a.s.    Metodova 6, Bratislava   35697270  3,72 €
5117080038 4.9.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524  448,63 €
7330017296 5.9.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 902,14 €
2017000294 12.9.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
7240659015 4.10.2017   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 506,46 €
8770098591 25.10.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 706,61 €
7141091070 5.11.2017   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 168,84 €
5517110002 20.11.2017   dobropis tovaru   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 -355,09 €
7370014009 06.12.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 92,90 €
2017000428 5.12.2017   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
233840354 5.12.2017   tel. poplatky   Orange Slovensko a.s.   Metodova 6, Bratislava   35697270 0,10 €
170006 13.12.2017   spotr.el.energie   KND Resorts s.r.o.   Zoltána Fábryho 21, Veľké Úľany   47154225 780,00 €

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem